WhatsApp
Yükleniyor...

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Yazılım Kullanma Sözleşmesi


Bu sözleşme; Yazılım Market aracılığıyla cihazınıza yükleyeceğiniz yazılımı kullanırkan hangi hüküm ve koşullara tâbi olacağınızı açıklar. Yazılımın kurulumunu gerçekleştirmeden önce işbu sözleşmeyi dikkatlice okumanız ve onaylamanız gerekmektedir. Mezkur sözleşmeyi kabul ettiğinizin beyânı, sözleşmede yer alan tüm maddeleri kapsayacak olup şayet bu sözleşmenin ihtiva ettiği maddelerden birini veya birkaçını reddediyorsanız yazılımın kurulumunu iptal etmelisiniz.

Yazılımı kullanmanız; ilgili yazılımın sözleşmesini –hiçbir istisnâ olmamak şartıyla- kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu yazılımın –izin verilmiş durumlar hariç- kullanımı, kopyalanması ve dağıtılması T.C kanunları uyarınca suç teşkil etmektedir.


Lisans Hükümleri

Yazılım Market size, bu sözleşmenin belirlediği hüküm ve şartlar doğrultusunda yüklemekte olduğunuz yazılımın lisansını tevdi etmiştir. Bu izin, ilgili ayazılımın tek bir cihaza yüklenmesi ve tek bir cihazda kullanılması için geçerlidir.

Yazılım ve dokümantasyonu, bu sözleşmenin izin verdiği durumlar haricinde kullanılamaz, çoğaltılamaz ve neşredilemez.


Sınırlamalar

Aşağıda tavzih edilen durumların icrası bu sözleşme iktizasınca kesin olarak men edilmiştir:

Bu yazılım reverse engineering (tersine mühendislik) ve decompile (yeniden geri derleme) işlemlerine tâbi tutulamaz.
Yazılımın, dokümantasyonunun ve bu kullanma sözleşmesinin size tanıdığı hakların bir kısmını veya tamamını Yazılım Market tarafından onay verilmeksizin dağıtamaz, ödünç veremez ve satamazsınız. Kiraya vermek, 2. Elden lisans vermek veya başka suretle devretmek gibi işlemler de bu hükmün şümuluna dâhildir.
Yazılım ve dokümantasyonunda yer alan etiketleri, mülkiyet duyurularını ve işaretlerini; bununla birlikte yazılım ve dokümasyonunun içeriğini tebdil/tağyir yahut kamufle edemezsiniz.


Eser Sahipliği Hakları

Bu yazılımın, dokümantasyonunun ve kullanıcı tarafından çıkarılmış kopyalarının tüm hakları Yazılım Market ve lisans verenler ile sınırlıdır. Yazılım ve dokümantasyonunun izin alınmadan kopyalanması, bu sözleşmede bildirilen hükümlere aykırı davranılması hâlinde oluşabilecek hukuki problemler ilgili kişinin sorumluluğundadır


Sorumluluk Kapsamı

Yazılım Market; üretimini gerçekleştirdiği yazılımların fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getirebilmesi için azami derecede hassasiyet gösterir. Fakat yine de bahsi geçen yazılımların tamamen hatâsız, kusursuz olduğunu ve kullanıcının bütün ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını taahhüt etmez.

Yazılım Market; işletim sistemi ve donanım arızalarından, uyumsuzluklarından, telif hakları Yazılım Market’e âit olmayan herhangi bir ürünün içeriğinden ve etkilerinden, bağlantı sorunlarından, virüs ve elektrik kesilmesi gibi problemlerden, kullanıcı kaynaklı veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

Yazılım Market, bu veya başka bir yazılım ürününün yanlış/eksik yahut kanuna muhalif kullanımından doğacak yasal, maddî ve mânevî sonuçların, kazanç ve kayıpların hiçbiriyle mükellef değildir.


Yetki

Bu sözleşmeye mutâbık kalınmaması durumunda ortaya çıkabilecek ihtilaf ve tefrikalarda icra daireleri ve mahkemeleri salahiyet sahibidir.


Tebliğat

Bu sözleşme ile ilişkili uyarıların ve bildirimlerin hepsi kullanıcının yazılımı kurarken veya etkinleştirirken girdiği yahut başka bir şekilde Yazılım Market’e ileettiği elektronik posta adresine yapılacaktır.