WhatsApp
Yükleniyor...

Üyelik Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Bu üyelik sözleşmesi; Yazilim.market sitesine üye olmanın ve siteyi ‘Üye’ statüsüyle kullanmanın getirdiği sorumlulukları açıklamaktadır. Her üye, Yazilim.market web sitesine üyelik işlemini gerçekleştirerek işbu Üyelik Sözleşmesi’ni okuyup kabul ettiğini ve bu sözleşmenin hükümlerine bağlı kalacağını zımnen beyanve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

Tanımlar

Şirket: Bu Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olan ve www.yazilim.market sitesinin sahibi olan Yazılım Market şirketi
İçerik: Yazılım Market tarafından münhasıran belirlenmiş ve siteye yüklenerek 3. Tarafların erişimine sunulmuş olan yazılı, görsel ve sesli yayınlar ve reklamlar
Site: Yasal haklarının tamamı Yazılım Market’e ait olan www.yazilim.market web sitesi
Sözleşme: İşbu Üyelik Sözleşmesi
Üye: Yazilim.market üyelik formundaki alanları eksiksiz bir şekilde doldurmak ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmek suretiyle üyelik işlemini tamamlayan, siteye kendi belirlediği kullanıcı adı-şifreyi kullanarak oturum açabilen ve hem web sitesini hem de alt siteleri kullanarak içeriklerden faydalanan kişi/kişiler
Anlamına gelmektedir.

2. Üyenin Tâbi Olduğu Hak ve Yükümlülükler

2.1. Yazilim.market sitesine üye olmak isteyen herkes bu sözleşmede bildirilen şartları okuyup anladığını, üyelik bilgilerini gerçeğe uygun biçimde, gerektiği gibi eksiksiz olarak sunacağını ve sitedeki ‘Kabul’ butonuna tıklayarak sözleşmeyi kabul ettiğinibeyan ve taahhüt etmiştir.

2.2. Üye; kullanıcı adını ve şifresini başka bir kişi ile paylaşmayacağına yönelik teminat vermiş sayılmaktadır. Bu bilgilerin seçilmesi, gzli tutulması ve korunması tamamen üyenin sorumluluğundadır. Bu noktada Yazılım Market’in herhangi bir mükellefiyeti bulunmamaktadır.

2.3. Üye, vermiş olduğu kişisel bilgilerin ve bunlarla ilgili diğer verilerin Yazılım Market tarafından saklanmasına, yedeklenmesine, depolanmasına, kayıt altına alınmasına, kontrol edilmesine ve gerektiği zaman silinmesine açık rıza vermiştir.

2.4. Öte yandan üye; iletişim bilgilerinin Yazılım Market ve bağlı kurum/kuruluşları tarafından muhtelif çalışma, hizmet ve ticari faaliyetlerde –bildirim yapılmadan ve izin alınmadan- kullanılmasına ve bundan dolayı ilgili kişi ve şirketlerden herhangi bir talepte bulunmayacağına dair teminat vermiştir.

2.5. Her kullanıcı bir e-posta adresi ile yalnızca bir üyelik oluşturabilir.

2.6. Her üye www.yazilim.market sitesini yalnızca kişisel amaç doğrultusunda, Yazılım Market tarafından verilen yetkiler ve Yazılım Market tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde amacına uygun olarak kullanabilir.

2.7. Üye www.yazilim.market üyeliğini yahut bu sözleşmenin kendisine tanıdığı hakları ve yükümlülükleri bir başkasına temlik/devir edemez.

2.8. Üye, www.yazilim.market sitesi tarafından sunulan hizmetleri sitede yer alan kullanım şartları ile diğer sözleşmelere uygun biçimde kullanacağını ve site içerisinde gerçekleştireceği eylemlerle ilgili tüm sorumluluğun şahsına ait olduğunu bu sözleşmeyi onaylayarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2.9. Üye; gerek Yazilim.market sitesinin gerek bu site ile doğrudan bağlantılı sitelere, veritabanına, yazılımlara, hizmet ve içeriklere erişimi önleyecek, herhangi bir biçimde zarar verecek bir müdahalede bulunamaz; mezkur etkilere yol açacak işlemleri gerçekleştiremez. Bu itibarla üye, sitenin işleyişinde aksamaya sebep olmayacağını; siteye zarar vermeye çalışmayacağını kabulle birlikte beyan ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.


3. Yazılım Market’in Sahip Olduğu Hak ve Yükümlülükler

3.1. Yazılım Market; sitenin ve sitede yer alan içeriklerin tümüyle hak sahibidir. Sitedeki içerikler diğer üyelerce Yazılım Market’in sağlayacağı koşullar dâhilinde kullanılabilir. Fakat bu, üyeye sitenin fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde tasarruf yetkisi tanımaz.

3.2. Yazılım Market; site üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkını mahfuz tutmakta olup üye ile mutabakat ve muvafakata ihtiyaç duyulmaksızın tek taraflı değiştirme yetkisini elinde bulundurmaktadır.

3.3. Yazılım Market gerektiği takdirde siteyi veya sitedeki bir sayfayı geçici veya kalıcı olarak erişime kapatabilir. Binaenaleyh şirket bundan dolayı ne üyelere ne de 3. Taraflara karşı herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.


4. Yürürlük

Üye, işbu sözleşmede bildirilen tüm hükümleri okuyup anladığını, sözleşme koşullarından birini veya birkaçını ihlâl etmeyeceğini ve sözleşmeyi dijital ortamda onaylamış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

‘Üyelik Sözleşmesi”ni okudum ve kabul ediyorum’ kutucuğunun işaretlenerek diğer bilgilerin de eksiksiz olarak doldurulmasının ardından üyelik işlemini başarıyla gerçekleştiren herkes –muayyen bir vakit ile kısıtlanmış olmaksızın- bu sözleşmede belirtilen şartlara tâbi olacaktır.

İşbu sözleşmede yapılan değişiklikleri takip etmek ve sözleşmenin güncel hâlini okuyarak buna uygun davranmak üyenin sorumluluğundadır.