WhatsApp
Yükleniyor...

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Bu sözleşme Yazılım Market ile Yazılım Market’ten hizmet almak isteyen müşteri (tüzel ya da gerçek kişi) arasındadır. Taraflar işbu sözleşmede bildirilenlerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

Sözleşmenin Muhtevası

Bu sözleşme Yazılım.market internet sitesinin kullanımından doğacak yükümlülükleri ihtiva eder.

Tarafların Mükellefiyetleri ve Hakları

Yazılım Market; talep edilen hizmeti sağlamaktan sorumludur.
Hesap ve şifre güvenliği ise müşteriyi ilgilendirmektedir. Yazılım Market; bu hususlardan kaynaklı zararları tazmin etmekle görevli değildir.
Müşteri Yazilim.market web sitesinde yer alan tüm hukuki metinleri okuyup bunlara uygun davranacağını zımnen ifade etmiştir. Şart ve hükümlerden herhangi birinin ihlâli durumunda oluşabilecek problemler müşteriyi bağlayacaktır.
Müşteriler Yazılım Market vasıtasıyla aldıkları ürün ve hizmetleri yasadışı bir faaliyet için kullanmama garantisi vermiş addedilecektir. Şâyet böyle bir şey meydana gelirse ortaya çıkacak zarar müşteri tarafından karşılanacaktır.
Yazılım Market; veri kaybı, hizmet kesintisi gibi durumlardan kaynaklı hata, maddî yâhut mânevî sorunlardan hukuken mesûl değildir. Müşteri, verilerini saklamak ve yedeklemek durumundadır.
Yazılım Market hiçbir sebep göstermeksizin hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir. Hizmet sona erdirildiğinde kullanıcı, ürün veya hizmetten kalan bakiyesini alacaktır. Hizmetleri değiştirme salahiyeti de yine Yazılım Market’e aittir.
Yazılım Market fiyatlarda değişiklik yapma hakkını da saklı tutmaktadır.

Sözleşme Süresi

Tarafların hak ve yükümlülükleri sipariş işleminin gerçekleştirilmesi ve ödemenin Yazılım Market’e iletilmesi ile beraber başlayacaktır.

Müşteri; sipariş esnasında hangi ödeme periyodunu seçtiyse sözleşmenin geçerliliği o müddet boyunca devam edecektir.

Ücret

Sözleşmede belirtilmiş olan hizmetler mukabilinde ne kadar ücret ödeneceği sipariş sırasında bildirilir. KDV dâhil edilerek hesaplanan fiyat tahsilat öncesi müşteriye arz edilir.

Sözleşmenin Feshi

Müşteri bu sözleşmenin bir veya birkaç maddesine muhâlif davranırsa veya bu sözleşmeye konu bilgilerden bilgilerinden herhangi birinin doğru olmadığı anlaşılırsa Yazılım Market herhangi bir ihtar veya ihbar olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.