WhatsApp
Yükleniyor...

Aydınlatma Metni

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu

www.yazilim.market isimli web sitesine giriş yapan ve siteyi kullanan ziyaretçilerin kişisel verileri Yazılım Market tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na binaen, iş bu Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen hükümler dâhilinde işleme tâbi tutulabilecektir.


Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Formlar


Toplanan kişisel bilgiler, kanun tarafından öngörülen ilkelere bağlı kalınmak ve kanuna mutâbık olmak şartıyla Yazılım Market tarafından kullanılabilecektir. Bu kapsamda;
Üyelik formu kullanılarak iletilen kişisel veriler, üyeliğin gerçekleştirilmesine yönelik işlemlerin îfası için işlenmektedir.

İletişim formu üzerinden gönderilen kişisel bilgiler ise ziyaretçi ile talebi doğrultusunda iletişime geçmek, form aracılığıyla bildirilen hususlarla alâkalı işlemlerin yerine getirilebilmesi için kullanılacaktır.

E-posta aboneliği formundan elde edilen kişisel bilgiler de Yazılım Market’in faaliyetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması amacıyla değerlendirilecektir.


Çerezler

Yazılım Market, çevrimiçi deneyimin iyileştirilmesi amacıyla gifler, pikseller, çerezler ve buna benzer teknolojilerden faydalanır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dâhil tâbi olunan bütün mevzuatlara tam uygunluk sağlaması koşuluyla gerçekleştirilen bu faaliyetin hangi işlemleri ihtiva ettiği aşağıda sarih olarak bildirilmiştir.

Yazılım Market; internet sitesinde kullandığı çerezleri durdurma, fonksiyonlarını veya türlerini değiştirme, yeni çerezler ekleme hakkına sahiptir. Bu Aydınlatma Metni’nin bu hükmü dâhil olmak üzere her hükmünün istenilen zamanda ve istenilen şekilde gerçekleştirilme salahiyeti tümüyle Yazılım Market’e aittir.

 

Çerezlerin Kullanım Amacı

Yazılım Market; belirli amaçlar doğrultusunda çerezler kullanmaktadır. Bu çerezler aracılığı ile işlenen veriler, yine bu bağlamda kullanılmaktadır. Mezkur çerezlerin kullanım amaçları şöyle tasnif edilebilir:
Sitenin çalışabilmesi için gereken temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi
Sitenin analiz edilmesi ve performansın artırılması (Sitenin farklı sunucularla entegre edilmesi, ziyaretçi sayısının tespit edilerek bu yönde iyileştirme çalışmaları yapılması vb…)
Sitenin daha kullanışlı ve işlevsel hâle getirilmesi (3. Taraf sosyal medya paylaşımlarının aktifleştirilmesi, ziyaretçeilerin arama sorgularını ve kullanıcı bilgilerini kayıt altında tutarak sonraki ziyaretlerde pratiklik sağlanması)
Hedefleme, kişiselleştirme ve reklamcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi


Muhtelif Kullanım Amaçları

Yazılım Market gerek web sitesi vasıtası ile, gerek başka bir yöntem ile topladığı kişisel verileri KVKK kişisel veri işlenme şartları ve ilkeleri doğrultusunda; ürün ve hizmetlerini pazarlamak, satış, dağıtım ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirmek, fatura düzenlemek; kampanya, organizasyon ve sâir muhtelif etkinlikleri tertip etmek; bilgilendirme süreçlerini koordine etmek, satış sonrası destek sunabilmek, hizmetlerine ilişkin talep, öneri ve şikâyetler almak ve değerlendirmek, gerek mecburi gerek ihtiyâri hizmetlerin ilgili kişi/kişilere ulaştırılabilmesi amacıyla kullanmaktadır.


Kişisel Verilerin Aktarım Amacı ve Kimlerle Paylaşıldığı

Yazılım Market; topladığı kişisel verileri yukarıda sıralanan amaçları yerine getirebilmek için iş ortaklarına, tedarikçilerine, kanunla yetkilendirilmiş kamu kurumlarına ve yetki sahibi özel kişilere aktarabilir.


Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel verileri toplanan kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

Veri işlenip işlenmediğine dair bilgi edinme,
Kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiğini öğrenme ve bu amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığına yönelik delil talep etme
Toplanan kişisel verilerinin hangi kişi ve kurumlarla paylaşıldığını öğrenme
Yanlış/eksik işlenen kişisel verilerin tashih edilmesini talep etme
Kişisel verilerin elektronik ortamdan silinmesini/imhâ edilmesini isteme
Kişisel veriler kanuna muhalif olarak işlendiyse ve söz konusu verilerin sahibi olan kişi bundan zarar gördüyse zararın tazmin edilmesi talebinde bulunma.