WhatsApp
Yükleniyor...

Gizlilik Politikası

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Sözleşmesi


Bu gizlilik politikası; www.yazilim.market sitesinin veri elde ederken ve bu verileri kullanırken uyguladığı yöntemleri ve izlediği politikaları açıklamaktadır. Bu sitenin ziyaretçileri, işbu gizlilik politikasında belirtilen hükümleri okuyup onayladığını kabul ve beyan etmiş sayılacaktır.

Yazilim.market belirli amaçlar doğrultusunda ziyaretçilerinden kişisel bilgiler toplamakta ve bu bilgileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na mutâbık olarak kullanmaktadır. Bu verilerin korunması amacıyla gereken tüm teknik ve hukuki önlemleri almış olan Yazılım Market; hiçbir zaman gizlilik ve güvenlik ihlâline mahal vermemeyi ilke edinmiştir.

Kişisel verilerin toplanma sebebi ve kullanılış biçimi işbu Gizlilik Sözleşmesi ile sarih bir şekilde tafsilâtlı olarak tasrih edilmiştir.

Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Yazılım Market; elde ettiği kişisel verileri aşağıda bildirilen amaçlar muvacehesinde istimal etmektedir:
Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
Ziyaretçilerle iletişim kurabilmek ve onları bilgilendirebilmek
Ticâri ilişki içerisinde olunan gerçek ve tüzel kişilere sunulan alternatiflerin zenginleştirilebilmesi
Müşterilerin ve çalışanların gereksinimlerini belirlemek; sözleşme iktizasınca mükellef olunan sorumlulukların îfâ edilebilmesi
Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri takibinin sağlanması
Ticâri iş stratejilerinin belirlenmesi ve tatbik edilmesi
www.yazilim.market’in taraf olduğu sözleşmelere www.yazilim.market tarafından doğru bir şekilde riayet edilebilmesi
www.yazilim.market ziyaretçilerinin istatistiksel verilerini ve ziyaretçi bilgilerini toplayarak analiz etmek
Kanun ve yönetmeliklerce belirlenen hükümleri uygulayabilmek

Kişisel Verilerin Aktarılması

www.yazilim.market’in işlemiş olduğu kişisel veriler, yukarıda bildirilen amaçlar kapsamında;
Faaliyetleri yerine getirebilmek ve sürekliliği sağlayabilmek için www.yazilim.market iş ortaklarına,
Hizmet ve ürünlerin sağlanabilmesi için –belirli sınırlar çerçevesinde- www.yazilim.market tedarikçilerine,
Hukûki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve güvenliğin tesis edilebilmesi için bilgi talebinde bulunan yetkili mercilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Yöntemle Toplandığı

www.yazilim.market; kullanıcıların web sitesi üzerinden doldurduğu formları kullanarak veri toplamaktadır. Bu bilgiler; Yazılım Market’in idâri ve ticâri faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde sürdürülebilmesi, verilen hizmetlerin devam ettirilebilmesi ve yasal olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin eksiksiz îfâsı amacıyla edinilmekte ve kullanılmaktadır.

Elde Edilen Kişisel Bilgilerin Niteliği

www.yazilim .market; donanım kimliği, işletim sistemi sürümü, mobil ağ bilgileri, ziyaretçilerin sitedeki öğeleri ve sayfaları izleme biçimi gibi veriler başta olmak üzere birtakım bilgiler elde etmektedir. Kullanıcının cihazına yerleştirilen çerez (cookie) dosyaları aracılığıyla edinilen bilgiler de bu kapsama dâhildir.
Öte yandan www.yazilim.market, üyelik, iletişim ve sipariş formu gibi alanlarda da kullanıcılardan çeşitli kişisel bilgiler talep etmektedir.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nin Sonuçları

www.yazilim.market sitesine giriş yapan ve siteyi kullanan herkes münferiden bu Gizlilik Sözleşmesi’ni okumuş, kabul etmiş ve bu sözleşme uyarınca ilgili hükümlere bağlı kalacağını taahhüt etmiştir. Manuel ya da otomatik yöntemlerle elde edilen kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi yetkilerinin tamamı Yazılım Market’e aittir.


İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nde beyan edilen hükümler bütün www.yazilim.market kullanıcıları için bağlayıcı niteliktedir.
Değişiklikler, yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.